Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 İcra Katipliği Sınav Sonuç İlanı
  15.09.2022

   T.C.
  O R D U 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


       Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 500 sözleşmeli icra katibi pozisyon için Fatsa İcra Dairesine 1 İcra Katibi alımına esas olmak üzere Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.

      Listelerde belirtilen ve sınavı "ASİL" olarak kazanan adayın aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 30/09/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla APS veya Kargo ile (ücret bedelinin adayların karşılaması suretiyle) Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

      Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince ataması yapılmayacaktır. 

      Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
      İlanen tebliğ olunur. 15/09/2022


  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1) 1 adet kimlik fotokopisi 

  2) KPSS Sonuç Belgesi

  3) E-Devlet üzerinden alınan başvuru esnasında mezuniyet belgesi sistem üzerinden otomatik olarak gelen adayların mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi 

  4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan.  (Dilekçe için tıklayınız)

  5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan  
      (Beyana ilişkin dilekçe için tıklayınız)

  6) İki adet biometrik fotoğraf   
      (Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun )

  7) Mal Bildirimi Formu 
     (Mal Bildirim Formu için tıklayınız) 

  8) Eş durum beyanı (tıklayınız)  

  9) Vukuatlı Nüfus Kaydı

  10) Adli Sicil Kaydı
               (Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve 1 adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir)
   
  11) Erkek adayları için 1 adet askerlik durum belgesi ( e-devletten alınan geçerlidir)

  12)  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
        (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız)

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu