Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 Zabıt Katipliği Sınav Sonuç İlanı
  26.08.2022

   T.C.
  O R D U 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


       Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonu için Gölköy Adliyesine 4, Gürgentepe Adliyesine 3, Mesudiye Adliyesine 3 ve Perşembe Adliyesine 1, 830 sözleşmeli mübaşir pozisyonu için Ordu Adliyesine 1, 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için Ordu Adliyesine 3 ve 870 sözleşmeli hizmetli pozisyonu için Ordu Adliyesine 2 personel alımına esas olmak üzere Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.

       Listelerde belirtilen ve sınavı "BAŞARILI ASIL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 09/09/2022 Cuma  günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla APS veya Kargo ile (ücret bedelinin adayların karşılaması suretiyle) Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

      Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır. 

      Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
      İlanen tebliğ olunur. 26/08/2022


  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1) 1 adet kimlik fotokopisi 

  2) Adli Sicil Kaydı
            (Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve 1 adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir)

  3) KPSS Sonuç Belgesi

  4) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği

  5) İki adet biometrik fotoğraf   
      (Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun )

  6) Mal Bildirimi Formu 
     (Mal Bildirim Formu için tıklayınız) 


  7) Sağlıkla ilgili olarak  görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,  
      (Beyana ilişkin dilekçe için tıklayınız)

  8) Eş durum beyanı (Form İçin Tıklayınız)  
    
  9) Mahal tercih dilekçesi (Form İçin Tıklayınız)

  10) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (Form İçin Tıklayınız)

  11) Erkek adayları için 1 adet askerlik durum belgesi ( e-devletten alınan geçerlidir)

  12) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

  13) 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılacak) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız)


  Ayrıca;

  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımında BAŞARILI olan adaylar için;

  1) Koruma ve güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

  2) Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak şartlarını taşıdığını gösterir “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu