Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Mübaşir Sınav Sonuç İlanı
  10.09.2021

   T.C.
  O R D U 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


                  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarihli (657 sk. 4/B) 3.605 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonu için Ordu, Mesudiye ve Perşembe Adliyelerine Zabıt Katibi  ile 700 sözleşmeli mübaşir pozisyonu için Ordu ve Perşembe Adliyelerine Mübaşir alımına esas olmak üzere Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.

                  Listelerde belirtilen ve sınavı "BAŞARILI ASİL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 17.09.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla APS veya Kargo ile (ücret bedelinin adayların karşılaması suretiyle) Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

                 Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır. 

                    Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
                    İlanen tebliğ olunur. 10.09.2021


  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  2) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,  
      (Beyana ilişkin dilekçe için tıklayınız)

  3) İki adet biometrik fotoğraf,

  4) Mal bildirimi Formu, (Mal Bildirim Formu için tıklayınız.) 

  5) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,

  6) Başka bir kurum ve kuruşula karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe, 
      (Dilekçe için tıklayınız.)

  7) 1 adet Askerlik durum belgesi, ( e-devletten alınan geçerlidir.)

  8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
      (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.)

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu