Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Personel Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Uygulama Sınav Sonuçları ve Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin İlan
  13.05.2022

  T.C.
  O R D U
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ       L     A       N   

   

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli ilanı gereğince sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek olan Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarihli ilanı gereğince Sözleşmeli İcra Katibi istihdamına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

            Komisyonumuzca 09.05.2022 ve 13.05.2022 tarihlerinde  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ile Sözleşmeli İcra Katipliği  uygulama sınavları yapılmış olup, uygulama sınav sonuçları ile tüm unvanlara ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.

  Sözlü sınava girmeye hak kazanan başarılı adaylardan;

  ZABIT KATİPLİĞİ mülakatına gireceklerin 23.05.2022 Tarih ve Saat 09:00’da,

  İCRA KATİPİĞİ mülakatına gireceklerin 23.05.2022 Tarih ve Saat 13:30’da,

  MÜBAŞİR mülakatına gireceklerin 23.05.2022 Tarih ve Saat 14:00’te,

  HİZMETLİ mülakatına gireceklerin 23.05.2022 Tarih ve Saat 14:30’da,

  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ mülakatına gireceklerin 23.05.2022 Tarih ve Saat 15:00’te,

  Ordu Adliyesinde Kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

  SORGULAMA İŞLEMLERİ

  1. Ordu Sözleşmeli Zabıt Katibi Sorgulama Ekranı
  2. Ordu  Sözleşmeli İcra Katibi Sorgulama Ekranı
  3. Ordu  Sözleşmeli Mübaşir Sorgulama Ekranı
  4. Ordu  Sözleşmeli Hizmetli Sorgulama Ekranı
  5. Ordu  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sorgulama Ekranı

   

               

  *** Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13.05.2022

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr