Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Sürekli İşçi Sınavı Sonuç İlanı
  15.07.2021

  T.C.
  O R D U 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


                4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.
   

                Sınavı "ASİL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 27.07.2021 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. 


                Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
                İlanen tebliğ olunur. 15.07.2021

   

  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
       (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.)

  2 - Sürekli İşçi Tercih Formu.
       (Tercih Formu için tıklayınız) 

   

       SÜREKLİ İŞÇİ SONUÇ LİSTESİ

   

   

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr