Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Tüm Unvanlarda Sözleşmeli Personele İlişkin Başvuru Sonuçları
  01.06.2023

  T.C.
  O R D U
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığının  sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçları T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak sorgulama ekranında, Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun şekilde başvurularını tamamlayan ve şartları taşıyan adaylardan uygulama veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar KABUL, diğer adaylar RED olarak sorgulama sonuçlarını görebilecektir. 


      SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ; Ordu Adliyesinde 05.06.2023 Pazartesi günü saat 09:00'dan itibaren yapılacak olup boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazanan adayların, Ordu Adliyesinde nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları, 

      SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ KLAVYE UYGULAMA SINAVI; Ordu Adliyesinde 09.06.2023 Cuma günü saat 09:00'dan itibaren yapılacak olup uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların, Ordu Adliyesinde nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları, 

      SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ KLAVYE UYGULAMA SINAVI; Ordu Adliyesinde 09.06.2023 Cuma günü saat 14:00'dan itibaren yapılacak olup uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların, Ordu Adliyesinde nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları,

      ZABIT KATİPLİĞİ VE İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUCU, 
      KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BOY VE KİLO ŞARTINI TAŞIYANLARIN SONUCU, 
     MÜBAŞİR, ŞOFÖR,  İŞARET DİLİ TERCÜMANI, MAKİNE TEKNİSYENİ VE ELEKTRİK TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV YERİ VE SAATİ 15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ ORDU ADLİYESİNİN İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLECEKTİR. 


      BU DUYURU İLAN MAHİYETİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

   

  EKİ                :
  -Sınav Başvuru Sonuçlarına İlişkin Komisyon Kararı
  -Sözleşmeli Zabıt Katibi Başvuru Sonucu
  -Sözleşmeli İcra Katibi Başvuru Sonucu
  -Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonucu
  -Sözleşmeli Mübaşir Başvuru Sonucu
  -Sözleşmeli Şoför Başvuru Sonucu
  -Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı Başvuru Sonucu
  -Sözleşmeli Makine Teknisyeni Başvuru Sonucu

   

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr